Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych w Zespole Szkół w roku szkolnym 2017/18.

Lp. zawód Oddział semestr Liczba tygodni
praktyki zawodowej
Przewidywany termin
realizacji
1 technik hotelarstwa 422402 2 HL I 4tyg. = 160 godz. 02.10. – 27.10.2017r.
2 technik hotelarstwa 422402 3 HL I 4tyg. = 160 godz. 02.10. – 27.10.2017r.
3 technik informatyk 351203 3 INa II 4 tyg. = 160 godz. 05.02. – 02.03.2018r.
4 technik teleinformatyk 351103 / technik cyfrowych procesów graficznych 311911 3 T/C II 4 tyg. = 160 godz. 05.02. – 02.03.2018r.
5 technik cyfrowych procesów graficznych 311911 2 C II 2 tyg. = 80 godz. 07.05. – 18.05.2018.
6 technik informatyk 351203 / technik elektronik 311408 / technik elektryk 311303 3 IEL II 4 tyg. = 160 godz. 03.04.2018r. – 30.04.2018r.
7 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 3 ODN II 4 tyg. = 160 godz. 03.04.2018r. – 30.04.2018r.