Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

godzina 17.30

nr

Przewidywany termin

Tematyka

1 13.09.2016

wtorek

Zebranie rodziców wszystkich klas

– informacja o WSO, PSO, regulaminach, wybór rady rodziców, delegowanie do rady szkoły, rodzice klas pierwszych i uczniowie - rodzice klas maturalnych – regulamin matur, egzaminów zawodowych, studniówka.

2 18.10.2016

Wtorek

Zebranie rodziców
3 22.11.2016

wtorek

Zebranie rodziców klas maturalnych

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania

4 20.12.2016 Zebranie rodziców klas niematuralnych

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania

5 17.01.2017

wtorek

Zebranierodziców

Informacja o wynikach klasyfikacji

6 23.03.2017

czwartek

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i z zachowania dla maturzystów

7

23.05.2017

wtorek

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i z zachowania.