Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

godzina 17.30

nr

Przewidywany termin

Tematyka

1
13.09.2018

czwartek

Zebranie rodziców wszystkich klas– informacja o WSO, PSO, regulaminach, wybór rady rodziców, delegowanie do rady szkoły, rodzice klas pierwszych i uczniowie - rodzice klas maturalnych – regulamin matur, egzaminów zawodowych, studniówka.

2
16.10.2018

wtorek

Zebranie rodziców wszystkich klas
3
27.11.2018

wtorek

Zebranie rodziców wszystkich klas

informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach semestralnych i ocenach z zachowania

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania (maturzyści)

4
03.01.2019.

Zebranie rodziców wszystkich klas

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania
(klasy niematuralne)

5
26.02.2019

wtorek

Zebranie wszystkich rodziców

6
26.03.2019

wtorek

Zebranie wszystkich rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i z zachowania
(dla maturzystów)

7
21.05.2019

wtorek

Zebranie wszystkich rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcowych i z zachowania.