Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

godzina 17.30

nr

Przewidywany termin

Tematyka

1
14.09.2017r.
Zebranie rodziców wszystkich klas

– informacja o WSO, PSO, regulaminach, wybór rady rodziców, delegowanie do rady szkoły, rodzice klas pierwszych i uczniowie - rodzice klas maturalnych – regulamin matur, egzaminów zawodowych, studniówka.

2
17.10.2017r.

Zebranie rodziców

3
28.11.2017r.

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania (maturzyści)

4
19.12.2017r.

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i z zachowania (pozostałe klasy)

5
20.02.2018r.

Zebranie rodziców

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

6
27.03.2018r.

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych i z zachowania (maturzyści)

7
22.05.2018r.

Zebranie rodziców

informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych i z zachowania (pozostałe klasy)