Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

!!!!!STRONA W TRAKCIE TWORZENIA !!!!!! Wymagania edukacyjne 2019/2020:

Liceum Ogólnokształcące po Gimnazjum  

Język polski 2019/2020: 

Matematyka 2019/2020: 

Historia 2019/2020: 

Przyroda 2019/2020: 

Fizyka 2019/2020: 

Chemia 2019/2020: 

Biologia 2019/2020: 

Geografia 2019/2020: 

 

Język angielski 2019/2020: 

Język niemiecki 2019/2020: 

Informatyka 2019/2020: 

Technika 2019/2020: 

Plastyka 2019/2020: 

Muzyka 2019/2020: 

Religia 2019/2020: 

Wychowanie fizyczne 2019/2020: 

e-mail: zs@zielonka.edu.pl