Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

PLAN LEKCJI

Data wprowadzenia planu lekcji
plik do pobrania
11 marzec 2019r.
Plan-Uczniowie
08 luty 2019r. 
Plan - Uczniowie
30 stycznia 2017r.
Plan - Uczniowie
16 stycznia 2017r.
Plan - Uczniowie
19 grudnia 2016r.
Plan - Uczniowie
19 grudnia 2016r.
Plan - Nauczyciele
14 grudnia 2015r.
pobierz
14 września 2015r. pobierz

Podręczniki dla klas pierwszych - rok szkolny 2018/2019

klasa wykaz podręczników
Liceum ogólnokształcące (klasa 1)

do pobrania

Technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

do pobrania

Technik grafiki i procesów poligraficznych (klasa 1CPG)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 1E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 1L)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 1 IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 1HL)

do pobrania


Podręczniki dla klas starszych - rok szkolny 2018/2019

klasa wykaz podręczników
Technik hotelarstwa (klasa 2HL)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 2E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 2L)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 2ODN)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 2 IN)

do pobrania

Technik teleinformatyk (klasa 2TIN)

do pobrania

Technik cyfrowych procesów graficznych (klasa 2CPG)

do pobrania

Liceum ogólnokształcące (klasa 3B)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 3E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 3L)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 3O)

do pobrania

Technik cyfrowych procesów graficznych (klasa 3TC)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 3IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 3HL)

do pobrania

Technik teleinformatyk (klasa 3TIN)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 4E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 4EL)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 4ODN)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 4IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 4HL)

do pobrania

Technik cyfrowych procesów graficznych (klasa 4TC) do pobrania
Technik teleinformatyk (klasa 4TIN) do pobrania

Akty prawne przedstawiające prawa dziecka, człowieka i obywatela.

Akt prawny
plik do pobrania

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

pobierz

Europejska Konwencja Praw Człowieka

pobierz
Konstytucja RP
pobierz

Dokumenty dotyczące Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Charakterystyka egzaminu maturalnego

do pobrania

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania

Harmonogram egzaminów w 2018r.

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
(Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów)

do pobrania.

Komunikat o dostosowaniach

do pobrania.

Egzamin maturalny z informatyki

do pobrania.

Komunikat o przyborach

do pobrania.

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny.

do pobrania.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

do pobrania.


Dokumenty regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

do pobrania

Szkolny wykaz programów nauczania

do pobrania

Szkolny program profilaktyki 2017/2018

do pobrania

Program rozwojowy szkoły

do pobrania