Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

PLAN LEKCJI

Data wprowadzenia planu lekcji
plik do pobrania
Uczniowie - Plan lekcji od 20  września  do pobrania    

Nauczyciele - Plan lekcji od 20 września

do pobrania

Nazwy Modułów

Nazwy Modułów: plik do pobrania
po szkole podstawowej   
nazwy.doc
po gimnazjum 
   nazwy.doc   

Podręczniki dla klas pierwszych - rok szkolny 2021/2022

klasa wykaz podręczników

1 LOa_LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

do pobrania

1 P_TECHNIK PROGRAMISTA

do pobrania

1 IN_TECHNIK INFORMATYK

do pobrania

1 E_TECHNIK ELEKTRYK

do pobrania

1 O_TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGATYKI ODNAWIALNEJ

do pobrania

1 G_TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

do pobrania

1 H_TECHNIK HOTELARSTWA               do pobrania

1 L_TECHNIK ELEKTRONIK

do pobrania


Podręczniki dla klas starszych - rok szkolny 2021/2022

klasa wykaz podręczników

2 LOa_(LICEUM)

do pobrania

2 HL Technik Hotelarstwa

do pobrania

2 IN Technik Informatyk

do pobrania

2 GP Technik_grafiki i poligrafii cyfrowej

do pobrania

2I-P_T. INFORMATYK,_T.PROGRAISTA

do pobrania

2O-L_T.URZĄDZEŃ_I_SYST.EN.ODN,_T.ELEKTRONIK

do pobrania

3 LOa_LICEUM PO SP

do pobrania

3 LOb_LICEUM PO GIMN

do pobrania

3 E-L_T.ELEKTRYK,T.ELEKTRONIK PO GIMN.

do pobrania

3 GPa_T.GRAFIKI I POLIGRAFII CYFR.po SP

do pobrania

3 HLa_T.HOTELARSTWA po SP

do pobrania

3 ODN_T.URZĄDZEŃ I SYST.EN.ODN PO GIMN.

do pobrania

3 IN_TECHNIK INFORMATYK PO GIMN

3INa_TECHNIK INFORMATYK po SP

do pobrania

do pobrania

3OEa_T.URZ.I SYST.EN.ODN, T.ELEKTRYK po SP

do pobrania

4 E_TECHNIK ELEKTRYK

do pobrania

4 G_TECHNIK GRAFIKI I POLIG. CYFR

do pobrania

4 HL_TECHNIK HOTELARSTWA

do pobrania

4 INa_TECHNIK INFORMATYK

do pobrania

4 INb_TECHNIK INFORMATYK

do pobrania

4 O-L_T.URZ.I SYST.EN.ODN, T.ELEKTRONIK              

do pobraniaAkty prawne przedstawiające prawa dziecka, człowieka i obywatela.

Akt prawny
plik do pobrania

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

pobierz

Europejska Konwencja Praw Człowieka

pobierz
Konstytucja RP
pobierz

Dokumenty dotyczące Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.


Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM 2021,

do pobrania

ZAŁĄCZNIKI - DEKLARACJE MATURALNE, ZASADY SKŁADANIA

do pobrania

Zał 1a

Zał 1a

Zał 1a

Zał 2

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. O DOSTOSOWANIACH

do pobrania

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW MATURALNYCH

do pobrania

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7a

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7b

do pobrania

Charakterystyka egzaminu maturalnego

do pobrania

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2019-2020
-
do pobrania

Harmonogram egzaminów w 2020r.

do pobrania.    

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020    
( Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów)

do pobrania.    

Komunikat o dostosowaniach

do pobrania.

Egzamin maturalny z informatyki

do pobrania.

Komunikat o przyborach

do pobrania.    

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny.

do pobrania.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

do pobrania.


Dokumenty regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut Liceum

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut_technik

Szkolny wykaz programów nauczania

do pobrania

Plan wychowawczo - profilaktyczny 2019_2020

do pobrania

Plan pracy szkoły 2019_2020

do pobrania