Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

PLAN LEKCJI

Data wprowadzenia planu lekcji
plik do pobrania
18 styczeń 2021r.

18 styczeń 2021r.

17  Październik 2020r. 
Plan-uczniowie     
Plan-nauczyciele    

nauczanie zdalne     
9 listopad 2020r.

9 listopad 2020r.

17  Październik 2020r. 
Plan-uczniowie   
Plan-nauczyciele   

nauczanie zdalne     
11 listopad 2019r.
Plan-Uczniowie   
11 marzec 2019r.
Plan-Uczniowie
08 luty 2019r. 
Plan - Uczniowie
30 stycznia 2017r.
Plan - Uczniowie
16 stycznia 2017r.
Plan - Uczniowie
19 grudnia 2016r.
Plan - Uczniowie
19 grudnia 2016r.
Plan - Nauczyciele
14 grudnia 2015r.
pobierz
14 września 2015r. pobierz

Nazwy Modułów

Nazwy Modułów: plik do pobrania
po szkole podstawowej   
nazwy.doc
po gimnazjum 
   nazwy.doc   

Podręczniki dla klas pierwszych - rok szkolny 2020/2021

klasa wykaz podręczników

1 liceum (LO-humanistyczna)

do pobrania

1 Technik Programista  

do pobrania

1 Technik Informatyk

do pobrania

1 Technik Elektronik

do pobrania

1 Technik Energetyki Odnawialnej

do pobrania

1 Technik Grafiki i Poligrafii

do pobrania

 1 Technik Hotelarstwa         do pobrania


Podręczniki dla klas starszych - rok szkolny 2020/2021

klasa wykaz podręczników

2 A_(LICEUM)

do pobrania

2 b_(LICEUM)

do pobrania

2 EL_elektronik po gimnazjum

do pobrania

2 GPa _grafika i poligrafia po sp

do pobrania

2 IN_informatyk po gimnazjum

do pobrania

2 INa_informatyk po sp

do pobrania

2 Oea po sp energetyka odnawialna i elektronik

do pobrania

2ODN po gimnazjum

do pobrania

2HL_ (TECHNIKUM)

do pobrania

3 G_(TECHNIKUM)

do pobrania

3E_(TECHNIKUM)

do pobrania

3HL_(TECHNIKUM)

do pobrania

3INa_(TECHNIKUM)

3INb_(TECHNIKUM)

do pobrania

do pobrania

3OL_(TECHNIKUM)

do pobrania

3a_fit_&gim

do pobrania

4 IG_(tech.)

do pobrania

4 EL_(tech.)

do pobrania

4HL_(tech.)

do pobrania

4IN_(tech.hotelarstwa)

do pobraniaAkty prawne przedstawiające prawa dziecka, człowieka i obywatela.

Akt prawny
plik do pobrania

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

pobierz

Europejska Konwencja Praw Człowieka

pobierz
Konstytucja RP
pobierz

Dokumenty dotyczące Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.


Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM 2021,

do pobrania

ZAŁĄCZNIKI - DEKLARACJE MATURALNE, ZASADY SKŁADANIA

do pobrania

Zał 1a

Zał 1a

Zał 1a

Zał 2

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. O DOSTOSOWANIACH

do pobrania

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW MATURALNYCH

do pobrania

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7a

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7b

do pobrania

Charakterystyka egzaminu maturalnego

do pobrania

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2019-2020
-
do pobrania

Harmonogram egzaminów w 2020r.

do pobrania.    

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020    
( Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów)

do pobrania.    

Komunikat o dostosowaniach

do pobrania.

Egzamin maturalny z informatyki

do pobrania.

Komunikat o przyborach

do pobrania.    

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny.

do pobrania.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

do pobrania.


Dokumenty regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut Liceum

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut_technik

Szkolny wykaz programów nauczania

do pobrania

Plan wychowawczo - profilaktyczny 2019_2020

do pobrania

Plan pracy szkoły 2019_2020

do pobrania