Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie Technik Teleinformatyk (351103) prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r.), według modułowego programu nauczania, opracowanego na podstawie programu stworzonego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł jest częścią programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia, teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Podczas czterech lat nauki zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów i jednostek modułowych:

Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej
351103.M1
Przygotowanie do pracy, uruchamianie oraz monitorowanie stanu pracy terminali i przyłączy abonenckich
351103.M1.J1 Wykonywanie pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych
351103.M1.J2 Przetwarzanie sygnałów transmisyjnych
351103.M1.J3 Uruchamianie i monitorowanie urządzeń teletransmisyjnych
351103.M1.J4 Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
351103.M2
Prowadzenie usług teleinformatycznych
351103.M2.J1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
351103.M2.J2 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej
351103.M2.J3 Posługiwanie się językiem obcym w branży teleinformatycznej
351103.M3
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
351103.M3.J1 Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN
351103.M3.J2 Konfigurowanie urządzeń sieciowych
351103.M3.J3 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
351103.M4
Montowanie i eksploatowanie sieci rozległych
351103.M4.J1 Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych i telekomutacyjnych
351103.M4.J2 Montowanie i eksploatowanie sieci teleinformatycznych

Poniższa, tak zwana "Mapa Dydaktyczna" przedstawia, w którym momencie z uczniami przeprowadzane są zajęcia z poszczególnych modułów i jednostek modułowych.

Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w następujących terminach:

  • uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.) - pod koniec II semestru klasy II,
  • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) - pod koniec II semestru klasy III,
  • montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.) - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.