Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Technik teleinformatyk

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki. Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na:

 • projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach,
 • konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych.

Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową, z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

Uczniowie opanują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz z zakresu informatyki śledczej. Absolwent przygotowany będzie do pracy związanej zarówno z tworzeniem i zarządzaniem systemami teleinformatycznymi („klasyczny” technik teleinformatyk), jak również do ich ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom, a także do odpowiedniego reagowania na zaistniałe zagrożenia i incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa (cyberbezpieczeństwo).

Cyberbezpieczeństwo jest naturalnym rozszerzeniem teleinformatyki, wymagającym głębszego spojrzenia na zagadnienia związane z komunikacją oraz technicznymi aspektami przechowywania i przesyłania danych.

Wg wstępnych założeń, program rozszerzenia będzie wyglądał następująco:

1 klasa - narzędzia (system operacyjny Linux), odzyskiwanie haseł, odzyskiwanie plików z dysków, tworzenie bitowych obrazów dysków,

2 klasa - odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych, monitorowanie sieci, analiza ruchu w sieci;

3 klasa - testy penetracyjne, audyt bezpieczeństwa sieci

Uzyskane umiejętności pozwolą mu podjąć pracę:

 • w dużych firmach sektora IT oraz ICT,
 • w wojsku, policji i innych służbach mundurowych,
 • w pionach bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji państwowych, banków i innych przedsiębiorstw,
 • w charakterze biegłego sądowego,
 • w ramach własnej niezależnej działalności gospodarczej, w zakresie:
  • tzw. „outsourcingu IT”;
  • prowadzenia audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego – tzw. testy penetracyjne, monitorowanie pracy sieci,
  • odzyskiwania danych z urządzeń teleinformatycznych (komputery, telefony, karty pamięci) – odzyskiwanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o historii aktywności danego urządzenia (np. odwiedzane strony internetowe);

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w trzech kwalifikacjach, które treściowo obejmują:

 • uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.),
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.),
 • montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.).

Dodatkowo na świadectwie znajdzie się informacja o wynikach kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.