Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Dzięki zaangażowaniu uczniów, pod kierownictwem pani Anny Rogowskiej-Grabińskiej ruszyły "Szkolne Wiadomości" - nasz telewizyjny serwis informacyjny. Wydarzenia ze szkoły, fakty i opinie - informacje znane i nieznane. Zapraszamy do oglądania.

"Słoneczniaki"

Tematem spotu jest problem uzależnienia współczesnego człowieka od energii i jednocześnie zagrożenie w przypadku jej braku. Przedsiębiorczy bohater Franek jest prosumentem – producentem prądu na potrzeby swojego gospodarstwa i jednocześnie konsumentem korzystającym z tej energii.
Natomiast Daniel, ma kłopot, ponieważ wyłączony został prąd dostarczany przez operatorów systemów dystrybucji.
Ta sama sytuacja dla Franka, który jest niezależny od centralnych dostaw prądu nie stanowi żadnego kłopotu.
Dlatego warto być prosumentem.

Szkolne wiadomości #2 sesja historyczna "Cześć i chwała bohaterom"

Szkolne wiadomości #1 XIII Dni Nauki