Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Drodzy rodzice, uczniowie! Miło nam poinformować, iż Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce z powodzeniem ukończył I moduł szkoleniowy dotyczący Oceniania Kształtującego. Ten pilotażowy program prowadzony jest w wybranych klasach Technikum i Liceum w myśl zasady: „Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń sam się zaczął uczyć!”. Po warsztatach dla Rady Pedagogicznej oraz Liderów, szkoła pozytywnie wdrożyła I część kompleksowego projektu, mającego na celu przede wszystkim zmianę mentalną, dotyczącą procesu uczenia się tak, aby zamiast pytania: 

Jaką ocenę dziś dostałeś/łem/łaś/łam?

rodzice i uczniowie stawiali pytanie: 

Czego się dziś nauczyłeś/łem/łaś/łam?

Podstawowe założenia programu ukierunkowane na ucznia: 

  • mam poczucie, że jestem sprawiedliwe oceniany,
  • mam poczucie sensowności lekcji,
  • mam motywację – wiem, czego się będę uczyć i czego się ode mnie wymaga,
  • jestem „bezpieczny” – nic nie powinno mnie zaskoczyć,
  • czuję się odpowiedzialny za moje uczenie się,
  • nie czuję się wyłącznie podporządkowany nauczycielowi, ale z nim współpracuję. 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice. Przed nami druga faza projektu. Niedługo poinformujemy, ”jak nam idzie”, czyli o efektach pracy.

Pozdrawiamy 
Zespół ds. wdrażania programu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ