Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Oferta dla gimnazjalistów 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Klasa

Języki obce

Przedmioty dodatkowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty ze świadectwa przeliczane na punkty

menedżersko – administracyjna

1B

język angielski

język hiszpański

trening menedżerski

elementy prawa i administracji

historia i społeczeństwo

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język polski

geografia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

Technikum

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty ze świadectwa przeliczane na punkty

technik informatyk

IN

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

technik teleinformatyk

TIN

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

technik elektronik

EL

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • fizyka

technik elektryk

E

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • fizyka

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ODN

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • chemia

technik hotelarstwa

HL

 • geografia
 • język angielski

język angielski

język hiszpański

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • biologia

technik cyfrowych procesów graficznych

CPG

 • matematyka
 • drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fizyka, geografia, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

 • język polski
 • plastyka
 • technika
 • informatyka