Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Uprzejmie prosimy Szanownych Państwa, o dokonywanie zadeklarowanych we wrześniu wpłat na Radę Szkoły, osobiście lub na konto nr

81 8923 0008 0150 6952 3015 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać:

"składka na Radę Szkoły", nazwisko, imię ucznia oraz klasę.

Serdecznie dziękujemy.

Pragniemy nadmienić, że dzięki wpłatom na Radę Szkoły jesteśmy w stanie uzupełnić wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz dofinansowywać wycieczki naszych uczniów.