Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, oprócz codziennych zajęć edukacyjnych, pomagamy Naszym Uczniom zdobywać nowe umiejętności w ramach projektów edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Poniżej - linki do stron internetowych, zawierających informacje o niektórych z projektów.

Praktyka Czyni Mistrza.

Praktyka Czyni Mistrza.

Sportowo z Mościckim.