Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Klasa

Języki obce

Przedmioty dodatkowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty ze świadectwa przeliczane na punkty

menedżersko – administracyjna

1B

język angielski

język hiszpański

trening menedżerski

elementy prawa i administracji

historia i społeczeństwo

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język polski

geografia

wiedza o społeczeństwie

język obcy