Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów oraz Ich Rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć dwie klasy liceum ogólnokształcącego:

 • klasę integracyjną,  menedżersko – administracyjną.

W ramach technikum zamierzamy kształcić naszych uczniów w siedmiu zawodach:

 • technik hotelarstwa;
 • technik informatyk;
 • technik elektronik;
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • technik elektryk;
 • technik teleinformatyk;
 • technik cyfrowych procesów graficznych (po ostatnich zmianach - technik grafiki i poligrafii cyfrowej).

Aby nasi absolwenci byli pracownikami poszukiwanymi na rynku pracy, aby wyróżniali się czymś wśród innych przedstawicieli danego zawodu, postanowiliśmy wzbogacić ich o dodatkowe umiejętności. I tak:

 • uczniowie klasy hotelarskiej poznają tajniki języka migowego, co zwiększy ich szanse na pracę w miejscach, gdzie będą mieli kontakt z osobami głuchoniemymi;
 • uczniowie klasy elektronicznej poznają tajniki maszyn sterujących i układów automatyki - wykonają krok w kierunku mechatroniki, będą więc pracownikami bardziej uniwersalnymi;
 • uczniowie klasy energetyki odnawialnej zastosują automatyczne sterowanie źródłami energii odnawialnej, dzięki czemu będą mogli optymalnie wykorzystać słońce, wiatr lub wodę;
 • uczniowie klasy teleinformatycznej, w ramach innowacji zajmą się cyberbezpieczeństwem, czyli w sposób praktyczny poznają tajniki hackingu i obrony przed nim, co pozwoli im nie tylko tworzyć systemy teleinformatyczne, ale również je chronić;
 • uczniowie klasy cyfrowych procesów graficznych wkroczą w kolejny wymiar - zajmą się drukiem 3D.

Naszych uczniów pragniemy dobrze przygotować do podstawowych egzaminów, z którymi przyjdzie się im spotkać w ramach edukacji w szkole ponadgimnazjalnej - do egzaminu maturalnego, często zwanego egzaminem dojrzałości oraz do egzaminu zawodowego, który po reformie kształcenia zawodowego z roku 2012, ma postać dwóch lub trzech (w zależności od wybranego zawodu) egzaminów cząstkowych - egzaminów z kwalifikacji, zdawanych w trakcie nauki w szkole. Tytuł technika można uzyskać, po zaliczeniu wszystkich egzaminów cząstkowych.