Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (311930) prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r.), według modułowego programu nauczania.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł jest częścią programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia, teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Podczas czterech lat nauki zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów i jednostek modułowych:

M1. Wykonywanie prac przygotowawczych do montażu systemów energetyki odnawialnej
M1.J1. Posługiwanie się dokumentacja techniczną
M1.J2. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
M2. Wykonywanie montażu systemów energetyki odnawialnej
M2.J1. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
M2.J2. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
M3. Prowadzenie eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
M3.J1. Monitorowanie oraz nadzorowanie systemów energetyki odnawialnej
M3.J2. Wykonywanie konserwacji oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
M4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
M4.J2. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w budownictwie
M5. Praktyka zawodowa
M5.J1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
M5.J2. Eksploatacja systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

Poniższa, tak zwana "Mapa Dydaktyczna" przedstawia, w którym momencie z uczniami przeprowadzane są zajęcia z poszczególnych modułów i jednostek modułowych.