Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Z Kart Historii, czyli jak zmieniał się Mościcki

Rok 1963

Powołano Państwową Szkołę Techniczną dla Pracujących.
Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w Szkole Podstawowej Nr.1 przy ulicy Staszica w Zielonce.
Dyrektorem został mgr inż. Mieczysław Wandzel.


Pierwsza siedziba szkoły

Rok 1965

Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Rok 1966

Utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym oraz Państwową Szkołę Techniczną Zaoczną.

Utworzono warsztaty szkolne.


Warsztaty szkolne

Rok 1966-68

Podjęto decyzję o przekazaniu terenu i zatwierdzeniu planu budowy szkoły.

Rok 1969

Utworzono pomaturalne Studium Zawodowe Wieczorowe i Zaoczne nazwane od 1971 r. Policealne Studium Zawodowe Wieczorowe i Zaoczne.

Rok 1970

Rozpoczęto działalność Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej.

Rok 1971

Rozpoczęto działalność Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ.


Prace na terenie budowy obiektów szkolnych


Prace na terenie budowy obiektów szkolnych

Rok 1973

Dyrektorem został mgr Tadeusz Kaczmarczyk.

Rok 1974

Otwarto Wydział Dokształcający Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Rok 1975

Utworzono Zespół Szkół Zawodowych.

Rok 1975

Nadanie nazwy warsztatom szkolnym - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.

Rok 1976

Przejęto filię Szkół Zawodowych w Zegrzu.


Budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1

Rok 1979

Przekazano do eksploatacji budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1


Budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1

Rok 1979

Przejęto Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą z Kobyłki.

Rok 1981

Dyrektorem został mgr Wojciech Boniecki.

Rok 1982

Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową EC Kawęczyn.

Rok 1985

Uruchomiono Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ i wstrzymano nabór do Technikum Mechanicznego dla Pracujących.


Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych

Rok 1994

Zmieniono nazwę szkoły z Zespół Szkół Zawodowych na Zespół Szkół w Zielonce.

Rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce.


Zespół Szkół w Zielonce

Rok 2002

Utworzono Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Zielonce.

Rok 2004

Utworzono 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Rok 2005

Dyrektorem została mgr Anna Nowińska-Mróz.

Utworzono w Technikum Elektrycznym w Zespole Szkół profil kształcenia: Technik Informatyk.

Zlikwidowano Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.


Zespół Szkół w Zielonce

Rok 2008

Zmieniono nazwę szkoły Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce na Technikum.

Utworzono w Technikum w Zespole Szkół profil kształcenia : zawód technik hotelarstwa.

Zmieniono nazwę Zespołu Szkół w Zielonce na Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Rok 2009

Utworzono klasę integracyjną w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.

Zmieniono nazwę szkoły Liceum Ogólnokształcącego na Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi.

Oddanie do użytku kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią - Orlik 2012.


Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią - Orlik 2012