Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

W maju 2015r. dla absolwentów liceum, a w maju 2016r. - dla absolwentów technikum pierwszy raz przeprowadzony zostanie egzamin maturalny wg nowych zasad. W związku z powyższym Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), na swojej stronie internetowej utworzyła specjalną zakładkę, poświęconą tej tematyce. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na wspomnianych stronach internetowych, dostępnych pod linkiem: http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

Ponadto pragniemy poinformować, że w przygotowaniach do egzaminu maturalnego uczniowie mogą skorzystać z:

  • informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015. Informatory zawierają opis egzaminu z poszczególnych przedmiotów oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.
  • przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych - z nagraniami). Zestawy zawierają zadania z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).
  • przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zbiór liczy ponad 20 zadań wraz z rozwiązaniami.
  • przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Ponadto, do końca października 2014r. Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje udostępnić:

  • zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej z języka polskiego, wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem dla ucznia i nauczyciela. Opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego, wraz z komentarzem.
  • film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego, z wykorzystaniem komputera.