Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Model Absolwenta

Wzór osobowy ucznia, wynikający z imienia patrona Szkoły Prezydenta Ignacego Mościckiego:

 • świadomy podstawowych zasad moralnych;
 • ambitny i uczciwy;
 • odpowiedzialny i obowiązkowy;
 • kulturalny i elegancki;
 • skromny, umiejący wykorzystać swoją wiedzę w różnych sytuacjach życiowych;
 • posiadający poczucie własnej wartości;
 • mający nawyk samokształcenia;
 • rozumiejący przemiany zachodzące we współczesnym świecie świadomy odbiorca kultury;
 • praworządny obywatel;
 • posiadający poczucie obowiązku patriotycznego;
 • współuczestniczący w życiu ojczyzny;
 • wszechstronnie rozwijający własną osobowość;
 • znający struktury samorządowe i państwowe;
 • prezentujący postawę młodego naukowca oraz badawczy ogląd świata;
 • przejawiający dociekliwość naukowca.