Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Kto?

do kogo składa?

do kiedy? (deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)

deklaracja (załącznik)

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30 września 2017 r.

do 7 lutego 2018 r.

1a

Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo)

do 7 lutego 2018 r.

1a

Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE

do dyrektora szkoły macierzystej

-------

do 31 grudnia 2017 r.

1a + 2

Absolwent, który ukończył liceum ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, lub absolwent, który ukończył technikum w roku 2015/2016 lub 2016/2017, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2017 r.

1b

Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

do dyrektora OKE

----

do 31 grudnia 2017 r.

1b

Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości

do dyrektora OKE

----

do 31 grudnia 2017 r.

1b

Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

do dyrektora OKE

---

do 31 grudnia 2017 r.

1c