Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI UCZNIA/ABSOLWENTA;

 1. Do 30 września 2015r. uczniowie ( absolwenci do 7 lutego 2016r.) składają wstępną deklarację wraz z dokumentacją uprawniającą do dostosowań.

 2. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwenta który: 

  • po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej.

  • przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłosił do deklaracji i do niego nie przystąpił,

  • absolwent wnosi opłatę po 50 zł. za każdy egzamin zał. 26a w terminie od 01.01. do 07.02.2015r.

  Potwierdzenie przez OKE opłaty absolwent przynosi Dyrektorowi Szkoły.

 3. Dokumenty uprawniające do korzystania z określonych dostosowań uczniowie uzupełniają do 30 listopada w uzasadnionych sytuacjach (zaświadczenia lekarskie) do 7 lutego 2016r.

 4. W deklaracjach możemy dokonać zmian do 7 lutego 2016r. Po tym terminie żadne zmiany nie są możliwe.

 5. 8 lutego 2015r. - uczniowie /absolwenci posiadający dokumenty związane z dostosowaniem egzaminów maturalnych - zapoznają się z przyznanymi im dostosowaniami i akceptują je lub rezygnują.

 6. Uczniowie otrzymują ksero deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 7. Do 4 marca 2016r. uczniowie/absolwenci zapoznają się z harmonogramem egzaminów ustnych.

 8. Na egzaminach pisemnych (język polski, język obcy nowożytny i matematyka) pojawiamy się o godz.8.00, wchodzimy wg listy umieszczonej w auli i sali gimnastycznej, ostatnie wejście jest możliwe przed godz.9.00, po godzinie 9.00 uczniowie nie będą wpuszczani na salę egzaminacyjną.

 9. Na pozostałe egzaminy pisemne przychodzimy nie później niż pół godziny przez rozpoczęciem egzaminu.

 10. Najpóźniej w dniu egzaminu dostarczamy udokumentowany wnioski o termin dodatkowy,jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń/absolwent nie mógł przystąpić do tego egzaminu w regulaminowym terminie.

 11. 5 lipca 2016r. po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu maturalnego. absolwenci, którzy nie zdali z jednego przedmiotu, przystąpili do wszystkich egzaminów maturalnych i chcą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym składają pisemne oświadczenia o ponowne przystąpienie do egzaminu. Termin egzaminu poprawkowego zarówno pisemnego jaki ustnego – 25 sierpnia o godzinie 9.00.

 12. Pozostali absolwenci, którzy nie zdali egzaminu (pragną podwyższyć ich wyniki, dobrać inne przedmioty) muszą ponownie złożyć deklaracje do kolejnych sesji egzaminacyjnych.