Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

MATURA POPRAWKOWA 201821 sierpnia (wtorek) - godz.900

(przychodzimy na egzamin – godz. 830 )

Język polski i matematyka ( pisemne) - aula

Język rosyjski ( pisemny) – biblioteka

Język angielski (pisemny) – sala 112

Język angielski ustny – sala konferencyjna

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 201 8 roku

Na podstawie : 

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz . U . z 2016 r. , poz. 1943, ze zm.) 
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm. ) 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r.

(...)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja) język polski , języki mniejszości narodowych , język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)

języki obce nowożytne

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4

piątek

język polski – pp*

język polski – pr*

5, 6 – sobota, niedziela
7

poniedziałek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp 

język łaciński i kultura antyczna – pr

8

wtorek

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

9

środa

matematyka – pr

filozofia – pp 

filozofia – pr

10

czwartek

biologia – pp 

biologia – pr

historia sztuki – pp 

historia sztuki – pr

11

piątek

wiedza o społeczeństwie – pp 

wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp informatyka – pr

  12, 13 – sobota, niedziela
14

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp 

fizyka i astronomia / fizyka – pr

geografia – pp 

geografia – pr

15

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr 

język niemiecki – dj

16

środa

chemia – pp 

chemia – pr

historia – pp 

historia – pr

17

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

18

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

  19, 20 – sobota, niedziela
21

poniedziałek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

22

wtorek

język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski – dj

23

środa

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony ;dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki , geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.