Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 9a ust. ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustalam harmonogram przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 2016 r.

(...)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 27 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4

środa

język polski – pp*

język polski – pr*

5

czwartek

matematyka – pp

wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr

6

piątek

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

7, 8 – sobota, niedziela
9

poniedziałek

matematyka – pr

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

10

wtorek

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

11

środa

biologia – pp
biologia – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

12

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

13

piątek

chemia – pp
chemia – pr

geografia – pp
geografia – pr

  14, 15– sobota, niedziela
16

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp;

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia sztuki – pp 

historia sztuki – pr

17

wtorek

historia – pp;

historia – pr

informatyka – pp 

informatyka – pr

18

środa

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

19

czwartek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

20

piątek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

  21, 22– sobota, niedziela
23

poniedziałek

język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski – dj

24

wtorek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**