Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Klasa menedżersko - administracyjna

(klasa integracyjna)

 1. Języki obce:

  język angielski,
  język hiszpański,
 2. Przedmioty uzupełniające:

  trening menedżerski,
  elementy prawa i administracji,
  historia i społeczeństwo,
 3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  geografia,
  wiedza o społeczeństwie,
  język angielski,

 4. Przedmioty ze świadectwa przeliczane na punkty:

  język polski,
  geografia,
  wiedza o społeczeństwie,
  język obcy,