Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r. (czwartek)


2

Ślubowanie klas I – uroczystość i piknik

16.09.2016 (piątek)

3

Pielgrzymka Maturzystów


19.10.2016 (środa)

4

Dni Nauki

8-9.12.2016 rok (czwartek, piątek)

5

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w I semestrze

klasy maturalne – 16.12.2016 (piątek)
pozostałe klasy – 13.01.2017 (piątek)

14.12.2016 – termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach maturalnych (22.11.2016 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach maturalnych)
10.01.2017 – termin wystawiania ocen śródrocznych
w pozostałych klasach (20.12.2016 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach niematuralnych)

16.12.2016 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

13.01.2016 – rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas6

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016 – 31 grudnia 2016 r.


7

Studniówka

11 lutego 2017 r.


8

Ferie zimowe:

13 – 26 lutego 2017 r.:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie


9

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r .10

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2017 r.

(20.04.2017 – termin wystawiania ocen rocznych w klasach maturalnych, czwartek; wystawianie ocen proponowanych 23.03.2017 )

(25.04.2017 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych, wtorek)

11

Egzamin maturalny:

a) część ustna

b) część pisemna

c) termin dodatkowy

d) termin poprawkowy

a)od 04.05.2017 do 27.05.2017 – język obcy nowożytny

od 04.05.2017 do 26.05.2017 – język polski (prezentacja, formuła do 2014)
od 08.05.2017 do 20.05.2017 (oprócz 14 maja) – język polski (wypowiedź, formuła od 2015)

b)04.05.2017 (czwartek) – j. polski

05.05.2017 (piątek) – matematyka

08.05.2017 (poniedziałek) – j. angielski

c) od 01.06.2017 do 20.06.2017

d) pisemny –22.08.2017 godz. 9.00

ustny – 23 – 25.08.2017

Przekazanie świadectw maturalnych przez OKE do szkół 30.06.2017

Przekazanie świadectw w terminie poprawkowym

12.09.2017

12

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Etap pisemny:
12.01.2017 – sesja I
20.06.2017 – sesja II

13

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)matura

b) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

a) 04, 05, 08 maja 2017 r.

b) 31.10.2016 (poniedziałek, przed 1.11)
14.10.2016
(piątek - Święto EdukacjiNarodowej)

2.05.2017 (wtorek)
16.06. 2017
(piątek po Bożym Ciele)

14

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(14.06.2017 – termin wystawienia ocen rocznych; oceny proponowane 22.05)

(20.06.2017 – rada klasyfikacyjna)

(29.06.2017 rada plenarna)

15

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.