Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp. Przedsięwzięcie Data
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017 r. (poniedziałek)


2

Ślubowanie klas I – uroczystość i piknik

18.09.2017 (poniedziałek)

3

Pielgrzymka Maturzystów


18.10.2017 (środa)

4

Dni Nauki

30.11-1.12.2017 rok (czwartek, piątek)

5

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w I okresie roku szkolnego 2017/2018

klasy maturalne – 22.12.2017(piątek)
pozostałe klasy – 12.01.2018 (piątek)

20.12.2017 – termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach maturalnych (27.11.2017 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach maturalnych)
10.01.2018 – termin wystawiania ocen śródrocznych
w pozostałych klasach (18.12.2017 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach niematuralnych)

22.12.2017 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

12.01.2018 – rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas


6

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 – 31 grudnia 2017 r.


7

Studniówka

13 stycznia 2017 r.


8

Ferie zimowe:

15 – 28 stycznia 2018 r.:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie


9

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r .10

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018 r.

( 20.04.2018 – termin wystawiania ocen rocznych w klasach maturalnych, czwartek; wystawianie ocen proponowanych 26.03.2018 )

( 24.04.2018 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych, wtorek)

11

Egzamin maturalny:

a) część ustna

b) część pisemna

c) termin dodatkowy

d) termin poprawkowy

a) od 07.05.2018 do 25.05.2018 – język obcy nowożytny

od 09.05.2018 do 22.05.2018 – język polski

b) 04.05.2018 (piątek) – j. polski

05.05.2018 (poniedziałek) – matematyka

08.05.2018 (wtorek) – j. angielski

c) od 04.06.2018 do 20.06.2018

d) pisemny –21.08.2018 godz. 9.00

ustny – 21 – 22.08.2018

Przekazanie świadectw maturalnych przez OKE do szkół 03.07.2018

Przekazanie świadectw w terminie poprawkowym

11.09.201812

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Etap pisemny:

13

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)matura

b) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

a) 04, 07, 08 maja 2018 r.

b) 30.04.2018 (poniedziałek, przed 1.05)
02.05.2018
(środa)
01.06. 2018
(piątek po Bożym Ciele)

14

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

( 15.06.2018 – termin wystawienia ocen rocznych; oceny proponowane 21.05)

( 19.06.2018 – rada klasyfikacyjna)

(28.06.2018 rada plenarna)

15

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.