Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r. (poniedziałek)


2

Ślubowanie klas I – uroczystość i piknik

24.09.2018 (poniedziałek)/ ew. 8.10.2018 (poniedziałek)

3

Pielgrzymka Maturzystów


24 października 2018

4

Dni Nauki

29-30.11.2018 rok (czwartek, piątek)

5

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w I okresie roku szkolnego 2017/2018

klasy maturalne – 21.12.2018 (piątek)pozostałe klasy – 25.01.2018 (piątek)

19.12.2018 – termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach maturalnych (26.11.2018 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach maturalnych)
23.01.2019 – termin wystawiania ocen śródrocznych
w pozostałych klasach (02.01.2019 – termin wystawiania ocen proponowanych w klasach niematuralnych)

21.12.2019 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

25.01.2019 – rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas6

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 – 31 grudnia 2018 r.


7

Studniówka

26 stycznia 2019 r.


8

Ferie zimowe:

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie


9

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r .10

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r.

(16.04.2019 – termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych - środa; wystawianie ocen proponowanych 25.03.2018 - poniedziałek )

(24.04.2019 – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych, środa)


11

Egzamin maturalny:

a) część ustna

b) część pisemna

c) termin dodatkowy

d) termin poprawkowy

a) od 06.05 do 25.05.2019 (oprócz 12 i 19 maja)– język obcy nowożytny

od 09.05 do 22.05.2019 (oprócz 12 i 19 maja) – język polski

b) 06.05.2019 (poniedziałek) – j. polski

07.05.2019 (wtorek) – matematyka

08.05.2019 (środa) – j. angielski

c) od 03.06.2019 do 19.06.2019

d) pisemny – 20.08.2019 godz. 9.00

ustny – 20 – 21.08.2019

Przekazanie świadectw maturalnych przez OKE do szkół 04.07.2019

Przekazanie świadectw w terminie poprawkowym

11.09.201912

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Etap pisemny:
?

13

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)matura

b) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

a) 6, 7, 8 maja 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

b) 29, 30 listopada 2018 - (czwartek, piątek – Dni Nauki)
02.05.2019
(czwartek)

14

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

21 czerwca 2018 r.

(13.06.2019 – termin wystawienia ocen rocznych;
oceny proponowane 20.05)

(17.06.2019 – rada klasyfikacyjna)

(28.06.2019 rada plenarna)

15

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.