Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie Technik Informatyk (351203) prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 roku), według modułowego programu nauczania, opracowanego na podstawie programu stworzonego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł jest częścią programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia, teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Podczas czterech lat nauki zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów i jednostek modułowych:

Modułowe kształcenie zawodowe wraz z jednostkami:

M1. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

W skład którego wchodzą następujące jednostki:

 • M1.J1. Przygotowani stanowiska komputerowego
 • M1.J2. Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
 • M1.J3. Naprawa sprzętu komputerowego

M2. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży informatycznej.

W skład którego wchodzą następujące jednostki:

 • M2.J1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • M2.J2. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej
 • M2.J3. Posługiwanie się językiem angielskim w branży informatycznej

M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi.

W skład którego wchodzą następujące jednostki:

 • M3.J1. Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych
 • M3.J2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • M3.J3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

M4. Tworzenie baz danych i aplikacji komputerowych.

W skład którego wchodzą następujące jednostki:

 • M4.J1. Tworzenie stron internetowych
 • M4.J2. Tworzenie i administrowanie baz danych
 • M4.J3. Tworzenie aplikacji internetowych

Egzaminy zawodowe:

Egzamin zawodowy z kwalifikacji EE.08 obejmuje moduły od M1.J1. do M1.J3 i M3.J1-M3.3.

Egzamin zawodowy z kwalifikacji EE.09. obejmuje moduł M4.