Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Technik hotelarstwa

Hotelarstwo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi branży turystycznej na świecie. Zawód hotelarza daje wiele satysfakcji, ale wymaga od pracowników predyspozycji i kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności, a także wysokiego morale i kultury osobistej. Technik Hotelarstwa Mościcki to marka, która łączy w sobie wszystkie te cechy.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze:

 • recepcjonisty oraz managera we wszystkich rodzajach obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 • kierownika służby pięter / inspektora pięter w obiektach hotelarskich,
 • stewarda, stewardessy w środkach transportu powietrznego, śródlądowego oraz morskiego,
 • barmana,
 • baristy,
 • animatora czasu wolnego,
 • pracownika branży MICE ( turystyka biznesowa),
 • kelnera/kelnerki w zakładach gastronomicznych.

Zawód technik hotelarstwa kształtuje umiejętności :

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gościa zarówno w recepcji jak i na pokładzie samolotu czy statku,
 • przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe,
 • organizacji animacji dla dzieci i młodzieży na terenie zakładów hotelarskich,
 • prowadzenia korespondencji i obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego;
 • posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym w zakresie słownictwa zawodowego;
 • organizowania usług Wellness&SPA;

Zawód przeznaczony jest dla osób :

 • chcących zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji imprez turystyczno – hotelarskich;
 • przestrzegających zasad kultury, estetyki i etyki;
 • kreatywnych i konsekwentnych w realizacji powierzonych zadań;
 • otwartych na nowe kontakty;
 • lubiących współpracę w zespole;
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego wg poniższych kwalifikacji:

 • TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kierunek przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego :

 • język angielski, geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym co ułatwia zdawanie ich na maturze oraz daje większe możliwości dostania się na studia.

W zawodzie technik hotelarstwa realizujemy innowację pedagogiczną pod nazwą :

 • JĘZYK MIGOWY W HOTELARSTWIE – zwiększa atrakcyjność Absolwenta na rynku pracy!

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent po ukończeniu szkoły, może znaleźć zatrudnienie*:

 • w hotelach, pensjonatach, w ośrodkach wypoczynkowych itp.;
 • w ruchomych bazach typu: statki wycieczkowe i promy, samoloty, pociągi międzynarodowe;
 • w organach administracji samorządowej;
 • w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach;
 • w sanatoriach, w uzdrowiskach oraz w ośrodkach Wellness i SPA;
 • we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu hotelarstwa.

*dotyczy rynku krajowego i zagranicznego.

Praktyki zawodowe:

Realizując program praktyk współpracujemy:

 • z najlepszymi 5* hotelami w Warszawie;
 • z firmą Unity Line – promy pasażerskie do Skandynawii;
 • z najlepszymi restauracjami w Warszawie;
 • z partnerami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ oraz POWER.