Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Walencja, Grenada i Malaga…
Europejskie Staże Zagraniczne w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w projekcie
w ramach Programu Erazmus +, pod tytułem „Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość”.

W drodze rekrutacji zostało wybranych 49 uczestników projektu, uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Jako kierunek podróży został wybrany Półwysep Iberyjski i słoneczna Hiszpania, zaś głównym celem miało być nabycie nowych umiejętności zawodowych, jak również rozwój językowy i osobisty uczestników. Wśród uczniów znaleźli się przedstawiciele takich zawodów jak: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik poligrafii i grafiki komputerowej oraz technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

W okresie zimowym rozpoczęły się intensywne przygotowania do wyjazdu. Uczestnicy wraz z rodzicami wzięli udział w kilku spotkaniach organizacyjnych, których celem było podzielenie uczestników na grupy, zaprezentowanie miejsc odbywania praktyk zagranicznych, miejsc zakwaterowania, jak również zapoznanie z planowanym programem kulturowym. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach przygotowujących ich do pobytu w Hiszpanii. Odbyli zajęcia, które zapoznały ich z kulturą, tradycją i obyczajowością Hiszpanii, jak również byli uczestnikami warsztatów zwiększających kompetencje personalno – społeczne. Zapoznali się tam z technikami konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. Uczniowie odbyli również 25 godzinne warsztaty z języka hiszpańskiego. Nabyte umiejętności zostały potwierdzone uzyskanymi certyfikatami.

Uczniowie, za pośrednictwem komunikatora Skype, zapoznali się również z opiekunami zagranicznych praktyk – przedstawicielami organizacji pośredniczącej Mobility Projects, silnie wspierającej naszą szkołę w realizacji projektu. W czasie rozmów uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności językowe (język angielski i język hiszpański), jak również opowiedzieć o swoich oczekiwaniach względem projektu i skonfrontować je z planowaną rzeczywistością.

26 kwietnia 2019 roku nadszedł czas upragnionych wyjazdów. Pierwsza grupa uczniów – 21 śmiałków udała się do Walencji, trzeciego co do wielkości miasta hiszpańskiego. Pozostali tam miesiąc, do 24 maja. Kolejna tura 14 uczestników w okresie 18 maja – 17 czerwca udała się do Grenady. Ostatnia grupa 14 uczniów poleciała do słonecznej Malagi w dniach 25 maja – 22 czerwca. Na miejscu uczniowie prężnie realizowali przydzielone im obowiązki i zadania w firmach zagranicznych. Poznawali technologie charakterystyczne dla innych państw europejskich oraz rozwijali swoje umiejętności zawodowe. Zapoznawali się z kulturą i tradycjami Hiszpanii. W ramach programu międzykulturowego odwiedzili liczne zabytki, muzea, ośrodki przyrodnicze. Próbowali tradycyjnych regionalnych dań, korzystali z pięknej hiszpańskiej pogody, relaksowali się nad Morzem Śródziemnomorskim. Na miejscu szlifowali również swoje umiejętności językowe – uczestniczyli w warsztatach z języka hiszpańskiego prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pośredniczącej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali solidnie przygotowani opiekunowie – monitorowali ich działania, rozwiązywali pojawiające się trudności. Każde z trzech miejsc odwiedziła również delegacja z Zespołu Szkół, której celem było sprawdzenie jakości odbywanych staży. 

Ostatniego dnia, uczniowie każdej z grup, uczestniczyli w końcowym spotkaniu ewaluacyjnym, podczas którego otrzymali gratulacje i certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności.

Po powrocie z Hiszpanii uczniowie przygotowali prezentację podczas której zapoznali innych uczniów naszej szkoły ze swoimi osiągnieciami oraz nowo nabytymi umiejętnościami. Zaprezentowali odwiedzone miejsca w ramach programu kulturowego, pochwalili się swoimi miejscem zamieszkania i czasem spędzonym za granicą.

Projekt od początku do końca podlegał ewaluacji. Uczniowie przed rozpoczęciem staży, w czasie ich trwania, jak i po powrocie z Hiszpanii brali udział w licznych ankietach weryfikujących ich poziom zadowolenia i samopoczucia, jak również ocenę odbywanych praktyk. Z ankiet wynika, że czas spędzony przez uczniów w Hiszpanii był dla nich okresem ciekawej przygody, możliwością odkrycia tego, co nowe i nieznane. Biorąc to pod uwagę, będziemy się starać, aby w przyszłości jako szkoła dalej uczestniczyć we wspomnianym projekcie.