Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie technik elektronik (311408) prowadzone jest zgodnie z nową podstawą programową szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie w roku szkolnym 2017/2018.

W naszej szkole uczymy według modułowego programu nauczania. Nauczanie w tym systemie znacznie różni się od tradycyjnego, przedmiotowego modelu. Nie ma tu przedmiotów, lecz występują tzw. moduły, a w nich jednostki modułowe.

Moduł jest częścią programu nauczania, który prowadzi do uzyskania określonej kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej
M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych
M1.J2 Wykonywanie pomiarów elektronicznych
M2 Prowadzenie usług elektronicznych M2.J1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
M2.J2 Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
M2.J3 Działalność gospodarcza w branży elektronicznej
M3 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych M3.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych.

Obróbka ręczna i mechaniczna.
Montaż i demontaż elementów.

M3.J2 Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych
M4 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych. M4.J1 Użytkowanie urządzeń elektronicznych
M4.J2 Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Poniższa, tak zwana "Mapa Dydaktyczna" przedstawia, w którym momencie z uczniami przeprowadzane są zajęcia z poszczególnych modułów i jednostek modułowych.