Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie Technik Elektronik (311408) prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r.), według modułowego programu nauczania, opracowanego na podstawie programu stworzonego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł jest częścią programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia, teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Podczas czterech lat nauki zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów i jednostek modułowych:

Jednostki modułowe
Nazwa modułu Nazwa jednostki modułowej
M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych
M1.J2 Wykonywanie pomiarów elektronicznych
M2 Prowadzenie usług elektronicznych M2.J1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
M2.J2 Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
M2.J3 Działalność gospodarcza w branży elektronicznej
M3 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych M3.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych
M3.J2 Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych
M4 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych. M4.J1 Użytkowanie urządzeń elektronicznych
M4.J2 Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Poniższa, tak zwana "Mapa Dydaktyczna" przedstawia, w którym momencie z uczniami przeprowadzane są zajęcia z poszczególnych modułów i jednostek modułowych.

Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w następujących terminach:

  • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6) - pod koniec I semestru klasy III; 
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20) - pod koniec I semestru klasy IV.