Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. 

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: 

  • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
  • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; 
  • w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; 
  • w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; 
  • w specjalistycznych placówkach handlowych; 
  • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody niewymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy. 

W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik, to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent Technikum Elektronicznego, to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny jaką jest elektronika.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w trzech kwalifikacjach, które treściowo obejmują:

  • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych;
  • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.