Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Komunikat o dostosowaniach

Do pobrania !!!: Deklaracja na Egzamin Zawodowy podstawa prog. 2012 r.

Dokumenty  dotyczące Egzaminu Zawodowego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Deklaracja przystąpienia do egzaminu   

do pobrania

   

Harmonogram egzaminu praktyczneg2021   

do pobrania

Wytyczne COVID-19   

do pobrania

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie 2019 2020.Podstawa Programowa 2012

do pobrania

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifiakcje w zawodzie 2019 20 Podstawa Programowa 2017

-
do pobrania

Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2012

do pobrania

Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2017

do pobrania.

Komunikat o przyborach egz zaw NOWY prakt I-II_2020

do pobrania.