Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

PROGRAM NAUCZANIA

Program powstał w oparciu o RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

PROGRAM NAUCZANIA DO ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 311303 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2017

Wykaz modułów i jednostek modułowych

Moduł/jednostka modułowa

ilość godzin

M1. Pomiary elektryczne i elektroniczne 360
M1.J1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych 240
M2.J2. Wykonywanie pomiarów elektronicznych, układów i urządzeń elektronicznych 120
M2. Montowanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 465
M2.J1. Montaż i badanie transformatorów 90
M2.J2. Montaż i badanie maszyn prądu zmiennego 120
M2.J3. Montaż i badanie maszyn prądu stałego 120
M2.J4. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych 135
M3. Montowanie i konserwacja instalacji elektrycznych 375
M3.J1. Dobieranie elementów instalacji elektrycznej 75
M3.J2. Wykonywanie instalacji elektrycznych 210
M3.J3. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych 90
M4. Eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 210
M4.J1. Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych 120
M4.J1. Eksploatowanie instalacji elektrycznej 90
M5. Prowadzenie usług elektrycznych 90
M5.J1. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej 30
M5.J2. Język obcy zawodowy w branży elektrycznej 60