Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Dokumenty regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

do pobrania

Szkolny wykaz programów nauczania

do pobrania

Szkolny program profilaktyki 2017/2018

do pobrania

Program rozwojowy szkoły

do pobrania

Akty prawne przedstawiające prawa dziecka, człowieka i obywatela.

Akt prawny
plik do pobrania

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

pobierz

Europejska Konwencja Praw Człowieka

pobierz
Konstytucja RP
pobierz

Dokumenty dotyczące Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Charakterystyka egzaminu maturalnego

do pobrania

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania

Harmonogram egzaminów w 2018r.

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
(Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów)

do pobrania.

Komunikat o dostosowaniach

do pobrania.

Egzamin maturalny z informatyki

do pobrania.

Komunikat o przyborach

do pobrania.

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny.

do pobrania.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

do pobrania.