Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Dokumenty regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut Liceum

Statut Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Statut_technik

Szkolny wykaz programów nauczania

do pobrania

Plan wychowawczo - profilaktyczny 2019_2020

do pobrania

Plan pracy szkoły 2019_2020

do pobrania

Akty prawne przedstawiające prawa dziecka, człowieka i obywatela.

Akt prawny
plik do pobrania

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

pobierz

Europejska Konwencja Praw Człowieka

pobierz
Konstytucja RP
pobierz

Dokumenty dotyczące Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.


Nazwa dokumentu
Plik do pobrania

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM 2021,

do pobrania

ZAŁĄCZNIKI - DEKLARACJE MATURALNE, ZASADY SKŁADANIA

do pobrania

Zał 1a

Zał 1a

Zał 1a

Zał 2

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. O DOSTOSOWANIACH

do pobrania

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 20 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW MATURALNYCH

do pobrania

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7a

do pobrania

Oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym  EM_2020_Zalacznik_7b

do pobrania

Charakterystyka egzaminu maturalnego

do pobrania

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązująca w roku szkolnym 2019-2020
-
do pobrania

Harmonogram egzaminów w 2020r.

do pobrania.    

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020

do pobrania.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020    
( Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów)

do pobrania.    

Komunikat o dostosowaniach

do pobrania.

Egzamin maturalny z informatyki

do pobrania.

Komunikat o przyborach

do pobrania.    

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny.

do pobrania.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

do pobrania.