Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r.) według modułowego programu nauczania, opracowanego na podstawie programu stworzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł jest częścią programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. W kształceniu modułowym priorytetowo traktowane są umiejętności praktyczne, przydatne na przyszłym stanowisku pracy. Z założenia, teoria powinna zostać opanowana "przy okazji" zajęć praktycznych.

Podczas czterech lat nauki zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów i jednostek modułowych:

311943.M1.Realizacja projektów graficznych

311943.M1.J1. Projektowanie procesów poligraficznych

311943.M1.J2. Przygotowanie do projektowania graficznego

311943.M1.J3. Wykonywanie projektów graficznych

311943.M2.Realizacja publikacji

311943.M2.J1. Przygotowanie do projektowania publikacji

311943.M2.J2. Wykonywanie projektów publikacji

311943.M3.Wykonywanie wydruków cyfrowych

311943.M3.J1. Przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i higieny pracy

311943.M3.J2. Wykonywanie rysunku technicznego

311943.M3.J3. Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń cyfrowych

311943.M3.J4. Wykonywanie i wykańczanie wydruków cyfrowych.

311943.M4.Modelowanie i drukowanie 3D

311943.M4.J1. Wykonywanie modeli i wydruk 3D

311943.M4.J2. Kształtowanie kompetencji personalno-społecznych w organizowaniu pracy zespołów

311943.M4.J3. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

311943.M4.J4. Prowadzenie działalności gospodarczej .

Uczniowie zdają egzaminy z poszczególnych kwalifikacji:

  • AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
  • AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.