Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943

To nowy zawód utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji, druku 3D. Odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE.

Zakres działań technika grafiki i poligrafii cyfrowej:

 1. Przygotowywanie materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D
 2. Obsługa różnego rodzaju programów graficznych przeznaczonych do obróbki
  i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowych programów do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów
 3. Obróbka materiałów graficznych i tekstu, korekta kolorów, formatowanie tekstu
  i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim
 4. Druk cyfrowy
 5. Eksploatacja cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących
 6. Komputerowe łamanie tekstu
 7. Wykonywanie projektów graficznych prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D

Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że masz duże możliwości wyboru tego, czym chcesz się zajmować. Jest to nowy zawód, którego kształcenie rozpoczęło się dopiero od września 2008 r. A od zeszłego roku wprowadzono nowe zagadnienia rozwijającego się ostatnim czasem druku 3D. Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w Polsce natychmiast znalazłoby ponad 3 tys. osób. Ponadto ogromne zapotrzebowanie zgłaszają państwa Unii Europejskiej.

Miejsca zatrudnienia absolwentów:

 • agencje reklamowe
 • studia grafiki reklamowej, fotograficzne, wideofilmowania
 • drukarnie, pracownie poligraficzne
 • prasa i telewizja
 • wydawnictwa książkowe
 • przemysł (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych)
 • możliwość założenia własnej firmy