Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

NAJLEPSI NAUCZYCIELE Z MAZOWSZA WYBRANI

18-09-2020

Jest nam niezmierniemiło poinformować, iż w gronie laureatów konkursu „Opiekun stypendysty roku 2019/2020”organizowanego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkółzawodowych” znalazła się nauczycielka naszej szkoły Pani Joanna Biskup.

Pani Joanna Biskup 17września 2020 r. wzięła udział w uroczystej gali, podczas której zostalinagrodzeni nauczyciele - laureaci IIIedycji konkursu „Opiekun stypendysty roku 2019/2020”, gala odbyła się w MazowieckimSamorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. O tytuł najlepszegoopiekuna rywalizowało 108 kandydatów z całego Mazowsza. Spośród nich komisjakonkursowa wyłoniła 36 laureatów, którzy opiekowali się stypendystami uczącymisię w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ogólnokształcących (18opiekunów), a także pracowali z młodzieżą w szkołach zawodowych (18 opiekunów).Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk marszałka Adama Struzika.

Pani Joanna Biskupsprawowała opiekę dydaktyczną nad uczennicą naszej szkoły – obecnie jużabsolwentką Wiktorią Kielak, która otrzymała stypendium w ramach programu„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ubiegłym roku szkolnym.

Serdecznie gratulujemyPani Joanna Biskup, jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8276,najlep...