Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Lekcja branżowa – HGT-M1J2, HGT-M2J1 – z wizytą w Polonia Palace Hotel

05-03-2020

Uczniowie zklasy 1HL uczestniczyli w lekcji wyjazdowej w czterogwiazdkowym hotelu PoloniaPalace w Warszawie. Dzięki uprzejmości działu HR uczniowie, nie tylko moglizwiedzić hotel w całej okazałości, ale także dowiedzieć się wielu szczegółówdotyczących bieżącej działalności. Przede wszystkim poznali zagadnieniadotyczące podstawy programowej:

wymagania kategoryzacyjne dotyczące jednostekmieszkalnych,

piony hotelowe i ich znaczenie w hotelu,

rodzaje jednostek mieszkalnych,

stanowiska pracy i zakres obowiązków w dzialesłużby pięter,

procedury stosowane w hotelu (ze szczególnymuwzglednieniem jednostek mieszkalnych),

standaryzacja usług i znaczenie słowa jakośćusług w hotelarstwie.

3xE w hotelarstwie.

Hotel PoloniaPalace najbardziej szanuje swoich gości, o czym zdołaliśmy się przekonaćpodczas wizyty.

Chapeau basjęzykiem hotelarstwa za poświecony czas, przekazaną wiedzę, uśmiech….