Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

III KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ_22.03.2019

27-03-2019

Paulina Radomska (1G) i Michał Beczek (3T/I) reprezentowali dziś naszą Szkołęna III Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który odbył się w LiceumOgólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Współorganizatoremkonkursu objętego patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty był PowiatWołomiński. Paulina w utworze „Rozkwitały pąki białych róż” i Michał w utworze„Orzeł Biały” zaprezentowali się świetnie! Poza konkursem mieli możliwośćrozmowy z bohaterami – Żołnierzami AK i spotkania z gościem specjalnym paniąEdytą Górniak!