Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

​Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

18-01-2019

 Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

Proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Anna Nowińska-Mróz
Dyrektor


Załącznik:

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców w wersji pdf:             

Pobierz_List.pdf