Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

RODO

25-05-2018

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy, że dane Państwa i Państwa dzieci są przez nas przechowywane i przetwarzane w ramach działalności statutowej oraz szkoły. Wizerunek uczniów (w przypadku udzielonej we wrześniu 2017 r. lub wcześniej zgody) wykorzystywany jest w ramach działalności informacyjno – promocyjnej szkoły.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wspomnianych danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do tych danych lub je usunąć prosimy kontaktować się z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy dziecka.