Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

KONKURS KRASOMÓWCZY W JĘZYKU ANGIELSKIM

06-10-2017

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w PIERWSZYM SZKOLNYM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM W JĘZYKU ANGIELSKIM INFORMATIVE PUBLIC SPEAKING CONTEST 2017 pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szkoły Pani Anny Nowińskiej-Mróz.

Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika i umiejętność podjęcia dyskusji w ważnej sprawie, ale także, a może przede wszystkim, postawa mówcy, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów.

Planowany termin konkursu:

  • przesłuchania w dniu13.12.2017 (środa) od godziny 11.50 w sali konferencyjnej.
  • zgłoszenia do 4 grudnia 2017do p. Anny Przychodzeń.