Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Finał projektu 3GW.

31-08-2017

FINAŁ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU ,,Green, greener, the greenest wind, water, and the world” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELONCE

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce po dwóch latach prac dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu,,Green, greener, the greenest wind, water, and the world”, którego zadaniem było stworzenie programu nauczania z zakresu energetyki alternatywnej i odnawialnej dla litewskich i łotewskich szkół technicznych. Nad programem pracowali specjaliści z Łotwy i Litwy, korzystając z doświadczeń partnerów z Polski, Szkocji i Niemiec. Nauczyciele Technikum Mościckiego wspierali partnerów projektu swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu nauczania energetyki odnawialnej. W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkania.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 roku. Pierwsze spotkanie Partnerów, w którym uczestniczyła dyrektor szkoły pani Anna Nowińska – Mróz miało miejsce w październiku 2015 roku na Łotwie. Kolejne odbyło się w listopadzie 2015 roku w Niemczech. Cennym doświadczeniem stało się spotkanie przedstawicieli Projektu w Zespole Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego w lutym 2016 roku. Uczestnicy nie tylko zostali ugoszczeni przez Starostę Wołomińskiego, mieli także możliwość odwiedzić Centrum Obserwacyjne w Jabłonnie, Instytut PAN, gościli w lokalnych firmach (APS i TRUMPF Huettinger), które współpracują ze szkołą w ramach szkolnictwa zawodowego. Odbyło się także spotkanie z autorem polskiego programu nauczania energetyki odnawialnej – profesorem Ryszardem Tytko.

Kolejne wizyty projektowe miały miejsce w Szkocji,na Łotwie, w Niemczech, na Litwie. W lutym 2017 roku na spotkaniu Przedstawicieli Projektu w Szkocji przedstawiono stworzony program nauczania dla szkoły łotewskiej oraz poddano dyskusji sposób wdrożenia go wżycie.

Realizacja Projektu dobiega końca! Wspólne działania, przedsięwzięcia oraz wymiana doświadczeń przyniosły zamierzony efekt. Dzięki Projektowi i zaangażowaniu działających w nim osób powstały programy nauczania związane z energetyką odnawialną dla Litwy i Łotwy zaakceptowane przez Ministerstwa Edukacji.

Spotkanie podsumowujące odbyło się na Łotwie. Zespół Szkół Zielonce reprezentowała Kierownik Kształcenia Praktycznego pani Jadwiga Boguszewska.

Udział w tak ważnym przedsięwzięciu to bardzo cenne doświadczenie zawodowe. Możliwość debat, dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami - przedstawicielami krajów europejskich pozwoliła nauczycielom Mościckiego w Zielonce zdobyć kolejne doświadczenia i wdrożyć je w proces nauczania klas technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.