Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Podręczniki - rok szkolny 2017/2018

12-07-2017

W związku z kończącym się procesem rekrutacji do klas pierwszych podajemy wykaz podręczników do klas pierwszych oraz do klas starszych. Jednocześnie przypominamy, że najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu września zorganizowany zostanie kiermasz podręczników, na którym uczniowie klas starszych będą mogli odsprzedać książki młodszym kolegom. Nie możemy jednakże zagwarantować, że dla wszystkich chętnych starczy książek.

Podręczniki dla klas pierwszych - rok szkolny 2017/2018

klasa wykaz podręczników
Liceum ogólnokształcące (klasa 1B)

do pobrania

Technik grafiki i procesów poligraficznych (klasa 1CPG)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 1E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 1L)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 1 IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 1HL)

do pobrania


Podręczniki dla klas starszych - rok szkolny 2017/2018

klasa wykaz podręczników
Liceum ogólnokształcące (klasa 2B)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 2HL)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 2E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 2L)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 2ODN)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 2 IN)

do pobrania

Technik teleinformatyk (klasa 2TIN)

do pobrania

Technik cyfrowych procesów graficznych (klasa 2CPG)

do pobrania

Liceum ogólnokształcące (klasa 3A)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 3E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 3L)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 3O)

do pobrania

Technik cyfrowych procesów graficznych (klasa 3TC)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 3IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 3HL)

do pobrania

Technik teleinformatyk (klasa 3TIN)

do pobrania

Technik elektryk (klasa 4E)

do pobrania

Technik elektronik (klasa 4EL)

do pobrania

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (klasa 4ODN)

do pobrania

Technik informatyk (klasa 4IN)

do pobrania

Technik hotelarstwa (klasa 4HL)

do pobrania