Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

MATURA POPRAWKOWA 2017

06-07-2017

Uwaga Maturzyści!

Egzamin poprawkowy pisemny (matematyka, język angielski, język rosyjski) odbędzie się w dniu 22 SIERPNIA 2017r. - godz. 900

Ustny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się w dniu 23 SIERPNIA 2017r. – godz. 900

WAŻNE!!!

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym składamy do sekretariatu w terminie do 7 lipca 2017r.

Ogłoszenie wyniki egzaminu dojrzałości (termin poprawkowy) – 12 września 2017r.