Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Nowy projekt - Praktyki zawodowe w krajach europejskich.

11-06-2017

Zapraszamy do naboru! Ruszyła rekrutacja uczniów naszej szkoły do projektu:

„Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich” o numerze POWERVET–2016-1-PL01-KA102-025449 w ramach projektu „KA1 – Mobilność edukacyjna; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W ramach projektu na staże zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii wyjadą uczniowie zawodów:

  • technik elektryk
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik hotelarstwa

Dokumenty aplikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w terminie od 19.06 do 23.06

Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie we wtorek - 13.06.2017 na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru.

Zespół ds. rekrutacji