Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Mistrz angielskich przyimków.

25-05-2017

W dniu 23 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Mistrz angielskich przyimków”. Uczniowie po raz kolejny mieli okazję do rozwijania wiadomości i kompetencji językowych z j. angielskiego określonych w podstawie programowej. Tym razem uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością angielskich wyrażeń przyimkowych – połączeń rzeczownika z przyimkiem (np. on the bus), przymiotnika z przyimkiem (np. famous for) oraz czasownika z przyimkiem (np. come across). Materiały do nauki przyimków były i są nadal dostępne w bibliotece szkolnej.

Konkurs składał się z dwóch części w formie zadań testowych polegających na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi z trzech podanych propozycji oraz na samodzielnym uzupełnianiu luk w zdaniu odpowiednimi przyimkami. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów. 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Kacper Komorowski kl. 3 INA
II miejsce - Marcin Basek kl. 3 E/L
III miejsce - Tomasz Książek kl. 3 INA

GRATULUJEMY!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie. Życzymy wspaniałych przygód i wielu sukcesów w nauce języka angielskiego.

Anna Przychodzeń

Prace konkursowe dostępne są do wglądu u pani Anny Przychodzeń w sali 120.