Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Spotkanie partnerów 3GW w Poniewieżu na Litwie

25-05-2017

Kolejnym etapem realizacji projektu „Green, greener, the greenest wind,water and the world” była konferencja odbywająca się w Poniewieżu,mieście położonym na Litwie. Tym razem partnerzy projektu spotykając się w szkole Panevezio Profesinio Rengimo Centras zaprezentowali wyniki dotychczasowej wspólnej pracy. Naszą szkołę reprezentowały dwie osoby: pani Jadwiga Boguszewska oraz pani Katarzyna Pawelec. Omówiły one system edukacji w Polsce, zachodzące w nim zmiany oraz, na prośbę partnerów, scharakteryzowały kierunek ,,energetyka odnawialna”.

Przedstawicielka Niemiec pani Susan Kutschker przedstawiła zalety odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystanie na terenach wschodnich Niemiec. Następnie reprezentantka Litwy pani Leonora Baltreniene podsumowała przebieg realizacji projektu 3GW we wszystkich krajach biorących w nim udział: Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Szkocji.

Kolejnym punktem programu była prezentacja programu nauczania stworzonego dla kierunku energetyki odnawialnej na Litwie.Poza tym dwóch specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii ukazało sposoby produkcji energii ;panele słoneczne, biomasa oraz energetyki wiatrowa.

Na zakończenie grupa partnerów zwiedziła pracownie specjalistyczne znajdujące się w szkole.