Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

„Green, greener, the greenest – wind, water, the world”

24-10-2016

Celem wizyty delegatów na Litwę w ramach projektu: „Green, greener, the greenest – wind, water, the world” było zaznajomienie z aktualnym stanem i doświadczeniem litewskiego partnera projektu w temacie alternatywnych źródeł energii.
Główne aktywności to odbycie przeróżnych wizyt studyjnych:

 1. Wizyta w Panevezys Centre of Vocational Education:

  Centrum stanowi jedną z największych szkół kształcenia zawodowego w Północnej i Wschodniej Litwie.Istnieje szeroki wachlarz specjalności: budownictwo, mechatronika, fryzjerstwo, transport.Warto wspomnieć, że centrum może zaoferować nie tylko kształcenie i szkolenie zawodowe, ale także kształcenie zawodowe wraz z kształceniem średnim. Wszyscy pracownicy centrum stale podnoszą kwalifikacje i odnawiają wiedzę na różnych seminariach na Litwie i za granicą, ponieważ starają się prezentować jak najnowszą wiedzę techniczną i technologiczną.Pod koniec października 2013 roku został dostarczony certyfikat jakości, który stwierdza, że środek spełnia wymagania normy ISO 9001: 2008 (LST EN ISO 9001: 2008). Centrum bierze udział w realizacji różnych projektów finansowanych przez UE lub innych programów.Ciekawostką jest, że Szkoła posiada własne centrum w którym prowadzone są szkolenia z bezpiecznego prowadzenia auta w niesprzyjających warunkach pogodowych. Przyznaję, że miałam okazję być pasażerem. Poniżej zapraszam do obejrzenia pokazowego filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=o549mrtF7Rg

 2. UAB Solet 

  Jest to firma, która zajmuję się projektowaniem, produkcją, instalacją elektryczną, konserwacją fotowoltaicznych modułów solarnych. Spotkanie było bardzo przydatne: mieliśmy okazję zobaczyć całą technologię tworzenia paneli fotowoltaicznych, cała maszynerię, oraz pracę ludzką, co jest istotne, nie tylko maszyna tworzy panel fotowoltaiczny ale i również ręka ludzka.

 3. Technics Uniwersytet w Kownie
 4. Mieliśmy okazje zwiedzić różne departamenty, poznać strukturę uczelni, porozmawiać z wykładowcami. Dość wnikliwie omówiono nam kwestię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano nam przeróżne wynalazki oraz omówiono eksperymenty.

 5. Wizyta w Panevezys waste management centre
 6. Mieliśmy okazję przyjrzeć się sortowaniu śmieci w przedsiębiorstwie komunalnym. Pan oprowadzający nas po obiekcie dogłębnie nam uzmysłowił czym jest gospodarka odpadami, co obejmuje, podał celowość działań.

 7. Biogazownia w Pasodele
 8. Osoba oprowadzająca w dość szczegółowy sposób oprowadziła nas po obiekcie. Początkowo opowiedziała jakie produkty używane są do spalania. Później pokazała całą maszynerię, mieliśmy możliwość obejrzenia wszystkich parametrów. Pan nadmienił, ile gazu jest wytwarzane i jakie ma przeznaczenie, komu jest przydatny.

 9. Szkoła średnia w Alanta
 10. Dzięki podróży do wyżej wymienionej palcówki miałam okazję obejrzeć krajobraz wsi litewskiej. Przyjęto nas tam ze szczodrością i sercem. Pan Dyrektor opowiedział dość wnikliwie o swojej szkole. Jest to miejsce ,które nieustannie poszukuje innowacji jeśli chodzi o technologię. Jest to jedyna Szkoła na Litwie, która realizuje program uniwersytecki.

Jeśli chodzi o kwestie energii odnawialnej Pani ucząca przedmiotów z zawodu, opowiedziała nam o swojej praktyce, zaprezentowała przeróżne urządzenia, i omówiła doświadczenia jakie przeprowadza z uczniami.

Warto nadmienić, że mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnej kolacji, zwiedzaliśmy Wilno, Kowno, dano nam było poznać obraz wsi litewskiej, zakosztować specjałów kuchni.

tekst i fotografie: Anna Wielgus

Green, greener...