Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Prosimy Absolwentów Naszej Szkoły o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jaką szkołę skończyłeś(-aś) - technikum (jakie), liceum (jakie)?

2. W którym roku ukończyłeś(-aś) szkołę?

3. Co obecnie robisz? Studiujesz? Pracujesz? Jesteś bezrobotnym?

4. Czy i jak szkoła pomogła Ci odnaleźć się na rynku pracy?

5. Czy zakres nauczania odzwierciedla potrzeby rynku pracy? W jakim stopniu?

6. Co byś zmienił(-a) w nauczaniu w naszej szkole?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres admin@moscicki.edu.pl

Serdecznie dziękujemy.