Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce w październiku 2015 roku przystąpił do projektu „Green, greener, the greenest wind, water and the world. (3GW)” realizowanego wspólnie z partnerami z Łotwy, Litwy, Szkocji i Niemiec. W ramach projektu powstanie program nauczania dla zawodu energetyka odnawialna dla szkół na Łotwie i Litwie. Nasza szkoła pełni w projekcie rolę partnera specjalizującego się w nauczaniu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczestnictwo w projekcie pozwoli naszym nauczycielom wesprzeć kolegów z Łotwy w torowaniu drogi do nowego zawodu, będzie także okazją do dokładniejszego przeanalizowania technik i zakresu nauczania ww. zawodu w naszej szkole i pozwoli udoskonalić program nauczania.

W okresie realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 • Pierwsze spotkania na Łotwie zespołu zarządzającego i koordynującego dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w październiku 2015 r.
 • Dyskusja przy okrągłym stole na Łotwie i Litwie, aby wyodrębnić zapotrzebowanie na kompetencje dla techników energetyki alternatywnej i odnawialnej wraz z reprezentantami rynku pracy, zostanie zorganizowane w październiku – listopadzie 2015 r. (finansowane z zarządzania i wdrażania projektu).
 • W listopadzie 2015 r. przez okres 5 dni będzie trwało spotkanie w Niemczech grupy wdrażającej projekt.
 • W lutym 2016 roku zostanie zorganizowane 5 dniowe spotkanie w Polsce dla wszystkich partnerów projektu.
 • W kwietniu 2016 roku odbędzie się 5 dniowe spotkanie w Szkocji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, dla grupy wdrażającej projekt wszystkich partnerów projektu.
 • W czerwcu 2016 r. odbędzie się kolejne 5 dniowe spotkanie na Łotwie, dla grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu.
 • Spotkanie w Niemczech dla zespołu zarządzającego i koordynującego dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w lipcu 2016 r.
 • W październiku 2016 r. odbędzie się cykliczne spotkanie grupy wdrażającej projekt dla wszystkich partnerów projektu.
 • Spotkanie w Szkocji dla zespołu zarządzającego i koordynującego dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w lutym 2017 r.
 • Wydarzenie zbiorowe na Łotwie, minimum 25 lokalnych uczestników, będzie zorganizowane w maju 2017 r.
 • Wydarzenie zbiorowe na Litwie, minimum 25 lokalnych uczestników, będzie zorganizowane w maju 2017 r. razem ze spotkaniem zespołu zarządzającego i koordynującego, dla wszystkich partnerów projektu (czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe).
 • Spotkania zespołów koordynujących i wdrażających każdej z organizacji będą zorganizowane podczas trwania projektu, zgodnie z potrzebami organizacji (minimum raz w miesiącu).
 • Działania w zakresie upowszechniania informacji będą organizowane w trakcie trwania projektu oraz po zakończeniu projektu. Zostanie stworzone grupa na Facebook-u, wszyscy partnerzy będą publikować informacje na swoich stronach internetowych, pojawią się publikacje w lokalnych gazetach na temat projektu (finansowane z zarządzania i wdrażania projektu).
 • Przygotowanie programu nauczania będzie organizowane i wdrażane od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r.
 • Tłumaczenie na język litewski i łotewski przygotowanego programu nauczania i jego adaptacja zgodnie z krajowymi przepisami edukacyjnymi, od stycznia 2017 r. do marca 2017r.
 • Proces zaakceptowania programu nauczania przez Łotewskie i Litewskie Ministerstwo Edukacji oraz zdobycie zgody (licencji) aby uczyć uczniów używają tego programu będzie organizowany od marca 2017 r. do maja 2017 r. (finansowanie z zarządzania i wdrażania projektu).

Międzynarodowe spotkanie projektowe:

 • Pierwsze spotkanie na Łotwie dla zespołu zarządzającego i koordynującego, dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w październiku 2015 r. (pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe).
 • Spotkanie w Niemczech dla zespołu zarządzającego i koordynującego, dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w lipcu 2016 r. (drugie międzynarodowe spotkanie projektowe).
 • Spotkanie w Szkocji, zjednoczone Królestwo, dla zespołu zarządzającego i koordynującego, dla wszystkich partnerów projektu będzie zorganizowane w lutym 2017r. (trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe).

W okresie realizacji projektu, program nauczania dla techników energetyki alternatywnej i odnawialnej będzie przygotowany i zatwierdzony dla litewskich i łotewskich szkół (biorących udział w projekcie) zgodnie z narodowymi normami każdego kraju.

Pozostali partnerzy projektu z Polski, Szkocji i Niemiec będą grali rolę ekspertów pomagających przygotować taki program dla partnerów z Łotwy i Litwy. Będą się również dzielić się swoim doświadczeniem oraz zdobywać nową wiedzę pracując wspólnie. Zaplanowane jest, że Łotewscy i Litewscy partnerzy zorganizują dyskusje z przedstawicielami rynku pracy sektora energetyki odnawialnej.

Bardzo ważne jest aby poznać dokładne kompetencje, które są potrzebne dla przyszłych techników energetyki alternatywnej i odnawialnej aby mogli oni z łatwością zintegrować się z rynkiem pracy i jego potrzebami. Program nauczania najpierw zostanie przygotowany w języku angielskim, ponieważ jest to oficjalny język roboczy projektu, a później zostanie on przetłumaczony na język łotewski i litewski. Następnie zostanie on skorygowany i dostosowany do zasad krajowego systemu edukacji. Program nauczania będzie dostępny na stronach szkół partnerów projektu z Litwy i Łotwy w ich językach narodowych

Podczas międzynarodowych szkoleń uczestnicy zdobędą doświadczenie z zakresu energetyki alternatywnej i odnawialnej w każdym kraju. To doświadczenie i współpraca z partnerami projektu pomoże rozwinąć program nauczania dla techników energetyki alternatywnej i odnawialnej.

Odbędzie się spotkanie uczestników w Polsce organizowane przez Polskich partnerów projektu z Technikum w Zielonce. W spotkaniu uczestniczyć będą pracujący przy projekcie i uczestniczący w spotkaniu w Niemczech przedstawiciele każdego kraju – Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Szkocji.

Uczestnicy będą kontynuować pracę nad programem nauczania dla techników energetyki alternatywnej i odnawialnej dla partnerów z Łotwy i Litwy. Podczas tego spotkania uczestnicy nie tylko będą pracować nad programem nauczania, ale również zapoznają się z Polskim warsztatem pracy dla takiego programu, odwiedzą firmy związane z energetyką alternatywną, miejsca gdzie uczniowie odbywają swoje praktyki, spotkają reprezentantów firm z tego sektora i również będą dzielić siędoświadczeniem i wiedzą ze sobą nawzajem. To spotkanie jest zaplanowane na luty 2016r.