Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

FINAŁ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU ,,Green, greener, the greenest wind, water, and the world” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELONCE

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce po dwóch latach prac dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu,,Green, greener, the greenest wind, water, and the world”, którego zadaniem było stworzenie programu nauczania z zakresu energetyki alternatywnej i odnawialnej dla litewskich i łotewskich szkół technicznych. Nad programem pracowali specjaliści z Łotwy i Litwy, korzystając z doświadczeń partnerów z Polski, Szkocji i Niemiec. Nauczyciele Technikum Mościckiego wspierali partnerów projektu swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu nauczania energetyki odnawialnej. W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkania.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 roku. Pierwsze spotkanie Partnerów, w którym uczestniczyła dyrektor szkoły pani Anna Nowińska – Mróz miało miejsce w październiku 2015 roku na Łotwie. Kolejne odbyło się w listopadzie 2015 roku w Niemczech. Cennym doświadczeniem stało się spotkanie przedstawicieli Projektu w Zespole Szkół im.Prezydenta Ignacego Mościckiego w lutym 2016 roku. Uczestnicy nie tylko zostali ugoszczeni przez Starostę Wołomińskiego, mieli także możliwość odwiedzić Centrum Obserwacyjne w Jabłonnie, Instytut PAN, gościli w lokalnych firmach (APS i TRUMPF Huettinger), które współpracują ze szkołą w ramach szkolnictwa zawodowego. Odbyło się także spotkanie z autorem polskiego programu nauczania energetyki odnawialnej – profesorem Ryszardem Tytko.

Kolejne wizyty projektowe miały miejsce w Szkocji,na Łotwie, w Niemczech, na Litwie. W lutym 2017 roku na spotkaniu Przedstawicieli Projektu w Szkocji przedstawiono stworzony program nauczania dla szkoły łotewskiej oraz poddano dyskusji sposób wdrożenia go wżycie.

Realizacja Projektu dobiega końca! Wspólne działania, przedsięwzięcia oraz wymiana doświadczeń przyniosły zamierzony efekt. Dzięki Projektowi i zaangażowaniu działających w nim osób powstały programy nauczania związane z energetyką odnawialną dla Litwy i Łotwy zaakceptowane przez Ministerstwa Edukacji.

Spotkanie podsumowujące odbyło się na Łotwie. Zespół Szkół Zielonce reprezentowała Kierownik Kształcenia Praktycznego pani Jadwiga Boguszewska.

Udział w tak ważnym przedsięwzięciu to bardzo cenne doświadczenie zawodowe. Możliwość debat, dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami - przedstawicielami krajów europejskich pozwoliła nauczycielom Mościckiego w Zielonce zdobyć kolejne doświadczenia i wdrożyć je w proces nauczania klas technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.Kolejnym etapem realizacji projektu „Green, greener, the greenest wind,water and the world” była konferencja odbywająca się w Poniewieżu,mieście położonym na Litwie. Tym razem partnerzy projektu spotykając się w szkole Panevezio Profesinio Rengimo Centras zaprezentowali wyniki dotychczasowej wspólnej pracy. Naszą szkołę reprezentowały dwie osoby: pani Jadwiga Boguszewska oraz pani Katarzyna Pawelec. Omówiły one system edukacji w Polsce, zachodzące w nim zmiany oraz, na prośbę partnerów, scharakteryzowały kierunek ,,energetyka odnawialna”.

Przedstawicielka Niemiec pani Susan Kutschker przedstawiła zalety odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystanie na terenach wschodnich Niemiec. Następnie reprezentantka Litwy pani Leonora Baltreniene podsumowała przebieg realizacji projektu 3GW we wszystkich krajach biorących w nim udział: Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Szkocji.

Kolejnym punktem programu była prezentacja programu nauczania stworzonego dla kierunku energetyki odnawialnej na Litwie.Poza tym dwóch specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii ukazało sposoby produkcji energii ;panele słoneczne, biomasa oraz energetyki wiatrowa.

Na zakończenie grupa partnerów zwiedziła pracownie specjalistyczne znajdujące się w szkole.W dniu 1 marca 2017 roku Pani Jadwiga Boguszewska oraz Pani Katarzyna Pawelec brały udział w spotkaniu w Stenhousemuir w Szkocji,w ramach projektu „Green, greener, the greenest wind,water and the world”.
Celem projektu było stworzenie programów nauczania dla energetyki odnawialnej dla szkół ponadgimnazjalnych na Litwie i Łotwie. My, jako partnerzy posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mogliśmy podzielić się wiedzą z uczestnikami projektu. W wyniku kilkumiesięcznej pracy zespołu takie programy zostały stworzone. W trakcie spotkania przedstawiono ich funkcjonowanie w szkołach w Kuldiga i Panevezy oraz podsumowano udział poszczególnych partnerów w przygotowaniu wyżej wymienionych programów.

Po spotkaniu grupa partnerów (Niemcy, Litwa,Łotwa, Szkocja i Polska) wybrała się na wycieczkę do ogrodu Dunmore Pineapple,a następnie do miasta Crieff w Szkocji.

Projekt dobiega końca, ostatnie spotkanie zespołu odbędzie się w maju 2017 w Rydze.

Celem wizyty delegatów na Litwę w ramach projektu: „Green, greener, the greenest – wind, water, the world” było zaznajomienie z aktualnym stanem i doświadczeniem litewskiego partnera projektu w temacie alternatywnych źródeł energii.
Główne aktywności to odbycie przeróżnych wizyt studyjnych:

 1. Wizyta w Panevezys Centre of Vocational Education:

  Centrum stanowi jedną z największych szkół kształcenia zawodowego w Północnej i Wschodniej Litwie.Istnieje szeroki wachlarz specjalności: budownictwo, mechatronika, fryzjerstwo, transport.Warto wspomnieć, że centrum może zaoferować nie tylko kształcenie i szkolenie zawodowe, ale także kształcenie zawodowe wraz z kształceniem średnim. Wszyscy pracownicy centrum stale podnoszą kwalifikacje i odnawiają wiedzę na różnych seminariach na Litwie i za granicą, ponieważ starają się prezentować jak najnowszą wiedzę techniczną i technologiczną.Pod koniec października 2013 roku został dostarczony certyfikat jakości, który stwierdza, że środek spełnia wymagania normy ISO 9001: 2008 (LST EN ISO 9001: 2008). Centrum bierze udział w realizacji różnych projektów finansowanych przez UE lub innych programów.Ciekawostką jest, że Szkoła posiada własne centrum w którym prowadzone są szkolenia z bezpiecznego prowadzenia auta w niesprzyjających warunkach pogodowych. Przyznaję, że miałam okazję być pasażerem. Poniżej zapraszam do obejrzenia pokazowego filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=o549mrtF7Rg

 2. UAB Solet 

  Jest to firma, która zajmuję się projektowaniem, produkcją, instalacją elektryczną, konserwacją fotowoltaicznych modułów solarnych. Spotkanie było bardzo przydatne: mieliśmy okazję zobaczyć całą technologię tworzenia paneli fotowoltaicznych, cała maszynerię, oraz pracę ludzką, co jest istotne, nie tylko maszyna tworzy panel fotowoltaiczny ale i również ręka ludzka.

 3. Technics Uniwersytet w Kownie
 4. Mieliśmy okazje zwiedzić różne departamenty, poznać strukturę uczelni, porozmawiać z wykładowcami. Dość wnikliwie omówiono nam kwestię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano nam przeróżne wynalazki oraz omówiono eksperymenty.

 5. Wizyta w Panevezys waste management centre
 6. Mieliśmy okazję przyjrzeć się sortowaniu śmieci w przedsiębiorstwie komunalnym. Pan oprowadzający nas po obiekcie dogłębnie nam uzmysłowił czym jest gospodarka odpadami, co obejmuje, podał celowość działań.

 7. Biogazownia w Pasodele
 8. Osoba oprowadzająca w dość szczegółowy sposób oprowadziła nas po obiekcie. Początkowo opowiedziała jakie produkty używane są do spalania. Później pokazała całą maszynerię, mieliśmy możliwość obejrzenia wszystkich parametrów. Pan nadmienił, ile gazu jest wytwarzane i jakie ma przeznaczenie, komu jest przydatny.

 9. Szkoła średnia w Alanta
 10. Dzięki podróży do wyżej wymienionej palcówki miałam okazję obejrzeć krajobraz wsi litewskiej. Przyjęto nas tam ze szczodrością i sercem. Pan Dyrektor opowiedział dość wnikliwie o swojej szkole. Jest to miejsce ,które nieustannie poszukuje innowacji jeśli chodzi o technologię. Jest to jedyna Szkoła na Litwie, która realizuje program uniwersytecki.

Jeśli chodzi o kwestie energii odnawialnej Pani ucząca przedmiotów z zawodu, opowiedziała nam o swojej praktyce, zaprezentowała przeróżne urządzenia, i omówiła doświadczenia jakie przeprowadza z uczniami.

Warto nadmienić, że mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnej kolacji, zwiedzaliśmy Wilno, Kowno, dano nam było poznać obraz wsi litewskiej, zakosztować specjałów kuchni.

tekst i fotografie: Anna Wielgus

Green, greener...
W dniu 4 lipca 2016r. w Berlinie odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli państw (Łotwy, Litwy, Szkocji , Niemiec i Polski) biorących udział w projekcie "Green, greener, the greenest wind, water and the Word”. Uczestnicy przedstawili własny wkład w realizację projektu 3GW.

W trakcie tego spotkania zostały również wyciągnięte wnioski z przebiegu realizacji projektu. Zainteresowani podjęli wspólne działania w celu ukończenia projektu. Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w wycieczce po Berlinie.Celem wizyty delegatów w Szkocji, w ramach projektu "GREEN, GREENER, THE GREENEST. WIND, WATER AND THE WORLD", była możliwość poznania aspektów oraz standardów dotyczących kształcenia w zakresie technologii energii odnawialnej.

Mięliśmy okazję odwiedzić liczne kolegia zawodowe wktórych to liderzy poszczególnych wydziałów podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w temacie.

Dano nam możliwość złożyć wizytę w przedsiębiorstwie społecznym, które w swoim zakresie oferuje między innymi porady i wskazówki jeśli chodzi o zakres efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.( The Wise Group)

Jednym z punktów wizyty było również spotkanie w jednostce krajowej, która umiejętnie zarządza, wprowadza i zatwierdza programy edukacyjne.( Scottish Qualifications Authority)

Ważnym aspektem była możliwość bycia w przedsiębiorstwie, które dystrybuuje materiały biomasy oraz zajmuje się projektowaniem i instalacją kotłów na biomasę. (Scottish Heating Company )

Zostały również podjęte wizyty kulturalne: Loch Lomond, the Antonine Wall, Falkirk Wheel, the Pineapple, Linlithgow Palace, Blackness Castle, and Culross - oddajace całkowicie charakter Państwa.

tekst i fotografie: Anna Wielgus

Wygnańcy Ewy22 lutego br. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce  został gospodarzem międzynarodowego spotkania, w ramach projektu Erasmus+ "GREEN, GREENER, THE GREENEST. WIND, WATER AND THE WORLD". Potrwa ono do piątku 26 lutego. Zebranie w siedzibie szkoły otworzyła pani dyrektor Anna Nowińska-Mróz. Przywitała gości, wśród których znaleźli się: 

 • pani Doreen Schiller z Niemiec, 
 • pan Adrian Kitchen ze Szkocji, 
 • pani Lāse Juska, pani Līga Muceniece oraz pan Oskars Kokins z Łotwy. 
 • pani Leonora Baltrėnienė z Litwy 
 • a także nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół w Zielonce. 

Zgromadzeni zapoznali się z prezentacją szkoły, jej kierunkami kształcenia a także wysłuchali prezentacji dotyczącej polskiego systemu edukacji. Kolejnym etapem spotkania w ramach projektu była wizyta w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Gości przyjął osobiście pan Wicestarosta Wołomiński Adam Łossan. Następnie uczestnicy międzynarodowego spotkania wrócili do Zespołu Szkół w Zielonce, gdzie mieli okazję uczestniczyć w lekcji dotyczącej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zapoznali się z wyposażeniem pracowni zawodowej. Mamy nadzieję, że był to owocny dzień. Jutro kolejny etap wizyty studyjnej!