Nasi Partnerzy:


Politechnika Warszawska


Politechnika Warszawska

Projekty
i konkursy:


POWER


MOODLE


Erazmus+


Kapitał Ludzki


Powiatowy konkurs informatyczny - BajtMaster

Drukuj

Dodaj do ulubionych

Erazmus+

W dniach 2-30.11.2014 uczniowie klas: 2HL,3HLa i 3HLb wzięli udział w projekcie: „ Nowoczesne staże- szansą na przyszłość” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie doskonalili umiejętności hotelarskie takie jakpraca w recepcji, house keeping, praca w restauracji oraz kuchni podczas codziennych praktyk w hotelach:

Balcón de Córdoba, Osio, Plateros, Casa de Azulejos, Alkatre, Santa Ana.

Popołudniami oraz w weekendy zwiedzaliśmy miasto oraz jego okolice. Córdoba to bardzo stare miasto z widocznymi wpływami wielu kultur:między innymi rzymskiej, arabskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej.

W Córdobie zwiedziliśmy między innymi:

- Mezquitę, najsłynniejszy zabytek w mieście, katedrę wkomponowaną w dawny meczet, jeden z najpiękniejszych zabytków w Hiszpanii;

- Alcazar- dawny zamek królewski;

- Palacio Viana - muzeum patio, w którym można podziwiać aż 12 patio będących ważnym elementem kultury kordobańskiej;

- Medina Azahara, ruiny dawnego miasta i pałacu arabskiego,będącego niegdyś stolicą państwa Al-Andaluz.

Ponadto mieliśmy okazję obejrzeć Espectáculo Ecuestre - pokaz hippiczny z udziałem koników andaluzyjskich oraz pokaz flamenco.

Pojechaliśmy także do stolicy Andaluzji, Sevilli, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Plaza de España, Muzeum Corridy oraz katedrę.

Targi Turystyczne 2014.


Zielona Akademia w słonecznej Hiszpanii - czyli nowoczesne ekostaże szansą na przyszłość.

W terminie 02-31.11.2014r uczniowie klasy 3 oraz 4 Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych na farmie solarnej (Sirius Solar, Granada, Hiszpania).

W czasie realizacji programu praktyki w organizacji przyjmującej stażysta pogłębił wiedzę i doskonalił umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii:

 • Zapoznał się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa zajmującego się energią odnawialną;
 • Poznał zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i rodzaje wykonywanych prac;
 • Poznał typy wyposażenia przedsiębiorstwa instalacyjnego i organizację pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • Zapoznał się z zasadami działania odnawialnych źródeł energii;
 • Zapoznał się z dokumentacją, normami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej;
 • Zapoznał się z kosztorysami proponowanej do wykonania instalacji, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • Pomagał przy organizowaniu stanowiska pracy do wykonywania określonych robót i w przygotowaniu sprzętu służącego do prac montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • Analizował obowiązki montera systemów energetyki odnawialnej. Dobierał materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji. Obsługiwał sprzęt oraz posługiwał się narzędziami;
 • Sprawdzał poprawność działania układów zabezpieczeniowych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • Montował, użytkował i demontował rusztowania. Oceniał jakość wykonywanych robót;
 • Pomagał w wykonywaniu prac zgodnie z procedurami roboczymi w zakresie montażu;
 • Transportował i składował materiały, narzędzia i sprzęt;
 • Obserwował planowanie harmonogramu robót instalacyjnych;
 • Pomagał w dokonywaniu okresowych konserwacji, lokalizacji i usuwaniu drobnych usterek i w wykonywaniu prac remontowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • Zapoznał się z dokumentacją techniczną.

Podczas praktyk uczniowie mieli również okazję pojechać na wycieczkę na farmę wietrzną do Dólar gdzie wzięli udział w wykładzie oraz mieli okazję zwiedzić wiatrak od środka.

Erazmus+ ODN.


W dniu 27 listopada uczniowie przebywający na praktykach w Granadzie poświęcili jedno z popołudni, aby wziąć udział w ogólnopolskim zdalnym konkursie z języka angielskiego „Igrzyska Wiedzy 2014”. Celem, który przyświecał spotkaniu, było umożliwienie uczniom sprawdzenia wiedzy, stymulowanie posługiwania się technologiami informacyjnymi w procesie edukacyjnym, urozmaicenie procesu kształcenia. Konkurs trwał 40 minut i składał się z 36 zadań o różnorodnym stopniu trudności. 

Uczniowie biorący udział to:

Martyna Bazylczyk, Karolina Kalisiak, Dominika Wójcik, Aleksandra Całka,Klaudia Świder, Marta Choińska, Dominika Niemyjska, Ernest Szlęzak, Przemysław Śliwa, Piotr Fala, Piotr Łuniewski, Jakub Kalisiak, Kamil Rawski, Sebastian Krysik.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1 miejsce- Piotr Fala

2 miejsce- Dominika Wójcik

3 miejsce- Przemysław Śliwa

4 miejsce- Sebastian Krysik

5 miejsce- Marta Choińska

Uczniowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa, długopisy „Igrzyska Wiedzy” oraz grę stymulującąpamięć „Igrzyska Wiedzy”. Najlepsi otrzymają również medale i dyplomy I, II lub III stopnia. 

Gratulujemy

Targi Turystyczne 2014.